Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Pulmahuone Hupa (Y-tunnus: 2840844-6)

c/o Susanna Paasovaara

Lohilantie 5 C 5
37550 Lempäälä
+358503655046
pulmahuone@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Pulmahuone Hupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilö antaa kyseisen luvan varauksen yhteydessä, vuokratessaan tai ostaessaan Pulmahuone Hupan tuotteita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Pulmahuone Hupan varausten ja tilausten käsittely ja arkistointi; yhteydenotot varauksiin ja tilauksiin liittyen; asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Pulmahuone Hupan toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään viimeisintä asiointia seuraavan kalenterivuoden lopussa.

Erillisen suostumuksen suoramarkkinointiin antaneiden rekisteri tietoja voidaan käyttää Pulmahuone Hupan oman mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Pulmahuone Hupalla on oikeus käyttää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja omaan suoramarkkinointiin sähköisenä tai kirjallisena asiakkaan luvalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä varauksen tai tilauksen yhteydessä, tai myöhemmin olemalla yhteydessä sähköpostitse pulmahuone@gmail.com

REKISTERIN SIJAINTI

Pulmahuone Hupan asiakasrekisteriä säilytetään suojatulla verkkosivustollamme, jonka palvelimia hallitsee Xetpoint Oy.

Kyselyt tietojen hallinnasta tai esimerkiksi omien tietojen poistosta voi lähettää osoitteeseen pulmahuone@gmail.com

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Postiosoite
  • Tiedot varauksista ja/tai tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Pulmahuone Hupan käytössä. Tietoja ei luovuteta Pulmahuone Hupan ulkopuolelle, paitsi tarvittaessa perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaisia käyttäjäoikeuksia. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen, mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

SUORAMARKKINOINNIN SUOSTUMUKSET JA KIELLOT

Asiakkaalla on mahdollisuus antaa suostumus suoramarkkinointiin varauksen tai tilauksen yhteydessä, ja kieltää se milloin tahansa ilmoittamalla siitä pulmahuone@gmail.com

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00